Thailand Internet Relay Chat Network
 
  คำสั่งการใช้งาน ChanServ
คำสั่งทั่วๆ ไป

    วิธีการลงทะเบียนห้องสนทนา (REGISTER)
    ถ้าลืมรหัสผ่านของห้องสนทนาจะทำอย่างไร (SENDPASS)
    การขอรับสิทธิการเป็นเจ้าของห้องสนทนา (IDENTIFY)
    การยกเลิกลงทะเบียนห้องสนทนา (DROP)
    การเพิ่มผู้จัดการห้องสนทนา (SOP)
    การเพิ่มผู้ดูแลห้องสนทนา (AOP)
    การเพิ่มกึ่งผู้ดูแลห้องสนทนา (HOP)
    การเพิ่มผู้ออกเสียงห้องสนทนา (VOP)
    การมอบเลเวลกับผู้สนทนา (ACCESS)
    การกำหนดความสามารถของเลเวล (LEVELS)
    คำสั่งเตะอัตโนมัติ (AKICK)
    การขอดูรายละเอียดต่างๆ ของห้องสนทนา (INFO)
    การมอบอำนาจผู้ดูแลห้องสนทนา (OP)
    การปลดอำนาจผู้ดูแลห้องสนทนา (DEOP)
    การมอบอำนาจผู้ออกเสียงประจำห้องสนทนา (VOICE)
    การปลดอำนาจผู้ออกเสียงประจำห้องสนทนา (DEVOICE)
    การมอบอำนาจกึ่งผู้ดูแลห้องสนทนา (HALFOP)
    การปลดอำนาจกึ่งผู้ดูแลห้องสนทนา (DEHALFOP)
    การมอบอำนาจผู้จัดการห้องสนทนา (PROTECT)
    การปลดอำนาจผู้จัดการห้องสนทนา (DEPROTECT)
    การเชิญเข้าห้องสนทนา (INVITE)
    การปลดแบนของห้องสนทนา (UNBAN)
    การเตะผู้สนทนาออกจากห้อง (KICK)
    การเปลี่ยนหัวข้อห้องสนทนา (TOPIC)
    คำสั่งล้างค่าต่างๆ ของห้องสนทนา (CLEAR)คำสั่งควบคุม

    การโอนชื่อผู้ก่อตั้งห้องสนทนา (SET FOUNDER)
    การตั้งค่าชื่อผู้สืบทอดห้องสนทนา (SUCCESSOR)
    การเปลี่ยนรหัสผ่านห้องสนทนา (SET PASSWORD)
    การเปลี่ยนคำอธิบายของห้องสนทนา (SET DESC)
    การใส่ชื่อโฮมเพจของห้องสนทนา (SET URL)
    การใส่อีเมล์ของห้องสนทนา (SET EMAIL)
    การใส่ข้อความต้อนรับเมื่อเข้าห้องสนทนา (SET ENTRYMSG)
    การตั้งค่าให้ ChanServ จำชื่อหัวข้อห้องสนทนา (SET KEEPTOPIC)
    การล๊อคหัวข้อห้องสนทนา (SET TOPICLOCK)
    การล๊อคโหมดของห้องสนทนา (SET MLOCK)
    การซ่อนสถานะบางอย่างจากคำสั่ง INFO (SET HIDE)
    การจำกัดสิทธิการเข้าห้องสนทนา (SET RESTRICTED)
    การป้องกันการมอบสิทธิผู้ดูแลห้องสนทนา (SET SECUREOPS)
    การคงสภาพผู้ดูแลห้องสนทนาหลังเซิฟเวอร์ Split (SET LEAVEOPS)
    การแจ้งเตือนเมื่อมีผู้ใช้คำสั่งมอบอำนาจ (SET OPNOTICE)
    การป้องกันการปลดอำนาจผู้ดูแลห้องสนทนา (SET ENFORCE)
    คำสั่งยกเลิกการตั้งค่า (UNSET)


 ถ้าคุณชอบบทความเหล่านี้ สามารถแนะนำต่อให้เพื่อนๆ ได้

ชื่อผู้ส่ง: อีเมล์:
ชื่อผู้รับ: อีเมล์:

IP: => 3.235.182.206

ทีมงาน ThaiIRC
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน
และเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา
 


 


First Thailand IRC Network.


   บทความต่างๆ ภายในเว็บนี้ ห้ามมิให้ดัดแปลง ทำซ้ำ ตีพิมพ์ แจกจ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดก่อนได้รับอนุญาต.
   © 1999 - 2024 theBoy & Moha & ThaiIRC Corporation. All rights Reserved.