Thailand Internet Relay Chat Network
 
  คำสั่งการใช้งาน NickServ
คำสั่งทั่วๆ ไป

    วิธีการลงทะเบียนชื่อกับ NickServ (REGISTER)
    วิธีการยืนยันการลงทะเบียน (AUTH)
    การขอให้ NickServ ส่งรหัสยืนยันการลงทะเบียนใหม่ (SENDAUTH)
    ถ้าลืมรหัสผ่านต้องทำอย่างไร (SENDPASS)
    การขอรับสิทธิการเป็นเจ้าของชื่อ (IDENTIFY)
    การยกเลิกชื่อที่ลงทะเบียน (DROP)
    การเข้าห้องสนทนาอัตโนมัติ (AJOIN)
    ทำอย่างไรเมื่อมีคนกำลังใช้ชื่อของคุณอยู่ (RECOVER)
    การขอใช้ชื่อที่ถูก NickServ จองไว้ (RELEASE)
    การตัดการเชื่อมต่อผู้ที่แอบใช้ชื่ออยู่ (GHOST)
    การขอดูรายละเอียดของชื่อที่ลงทะเบียนไว้ (INFO)
    การขอดูสถานะของชื่อ (STATUS)คำสั่งควบคุม

    วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน (SET PASSWORD)
    วิธีการเปลี่ยนภาษาที่ใช้แสดง (SET LANGUAGE)
    การใส่ชื่อโฮมเพจในรายละเอียดของชื่อที่ลงทะเบียน (SET URL)
    วิธีการเปลี่ยนอีเมล์แอดเดรส (SET EMAIL)
    การเพิ่มข้อมูลแนะนำตัว (SET INFO)
    วิธีการป้องกันการแอบใช้ชื่อ (SET KILL)
    การซ่อนสถานะบางอย่างจากคำสั่ง INFO (SET HIDE)
    คำสั่งยกเลิกการตั้งค่า (UNSET)


 ถ้าคุณชอบบทความเหล่านี้ สามารถแนะนำต่อให้เพื่อนๆ ได้

ชื่อผู้ส่ง: อีเมล์:
ชื่อผู้รับ: อีเมล์:

IP: => 44.220.62.183

ทีมงาน ThaiIRC
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน
และเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา
 


 


First Thailand IRC Network.


   บทความต่างๆ ภายในเว็บนี้ ห้ามมิให้ดัดแปลง ทำซ้ำ ตีพิมพ์ แจกจ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดก่อนได้รับอนุญาต.
   © 1999 - 2024 theBoy & Moha & ThaiIRC Corporation. All rights Reserved.