โฮสติ้ง
 Thailand Internet Relay Chat Network
 
  FireFox Download Thailand

Google
 

FireFox คือ โปรกรม Web Browser ใช้สำหรับเปิดเว็บไซต์ ท่องโลกอินเตอร์เน็ต เหมือนกับโปรแกรม Microsoft Internet Explorer แต่ มีลักษณะเด่นด้านประสิทธิภาพ และความรวดเร็ว
FireFox is a free, open-source web browser for Windows, Linux and Mac OS X and is based on the Mozilla codebase. It is small, fast and easy to use, such as the ability to block pop-up windows.
FireFox เป็นโปรแกรม ฟรี! มีลักษณะเป็นแบบ Open-Source ที่ทำหน้าที่เป็น Web Browser สำหรับระบบปฏบัติการ Microsoft Windows Linux และ MacOS X โดยมีการพัฒนามาจาก Mozilla เป็นโปรแกรมตัวเล็กที่มีความรวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งาน สามารถใช้งานภาษาไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมเครื่องมือการป้องกัน Pop-up Windows ทำให้มีเสถียรภาพและมีความปลอดภัยสูง
Download: http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all.html
Enjoy a Better Web Experience

There’s a lot to do on the Web, and Firefox 2 is full of helpful features to make your time online more productive.

 • Improved Tabbed Browsing
 • Spell Checking
 • Search Suggestions
 • Session Restore
 • Web Feeds (RSS)
 • Live Titles
 • Integrated Search
 • Live Bookmarks
 • Pop-up Blocker
 • Streamlined Interface
 • Accessibility


Stay Secure on the Web

The Web is a great place, but sometimes you’ll encounter bad people. Firefox keeps you safe from spyware, hackers, scammers and spammers, using the power of a vigilant and passionate community to protect you 24/7.

 • Phishing Protection
 • Open Source, More Secure
 • Automated Update
 • Protection from Spyware
 • Clear Private Data


Personalize Your Browser

 • Choose from thousands of useful Add-ons that enhance Firefox.
 • It’s easy to personalize Firefox 2 to make it your own.
 • An Add-on for Everyone
 • Add-ons Manager for Extensions and Themes
 • Search Engine Manager
   


ผู้สนับสนุน : www.narak.com : Advertising Agency : PHA Board : HIV , AIDS
CheckDomain : Desktop Wallpaper Wallpaper : รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด รหัสโทรทางไกล
globalwarming awareness2007 : หวย สถิติหวย : หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ

   บทความต่างๆ ภายในเว็บนี้ ห้ามมิให้ดัดแปลง ทำซ้ำ ตีพิมพ์ แจกจ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดก่อนได้รับอนุญาต.
   © 1999 - 2022 theBoy & ThaiIRC Corporation. All rights Reserved.         Power by : www.narak.com