คำขอบคุณ

Webhunter

ก่อนอื่นขอขอบคุณ Thai Webhunter ที่ชักชวนให้จัดทำ Web Page นี้ขึ้นมา
ตามสโลแกนของ Thai Webhunter ที่ว่า
"Thai Webhunter สนับสนุนให้คนไทยทุกคนมี Web Page ส่วนตัว"
ถ้าอยากรู้ว่า Thai Webhunter คืออะไรเชิญคลิ้กที่ Banner ด้านบนครับ

www.yaso.a-net.net.th

อันดับที่สองต้องขอขอบคุณ บริษัท ยโสธรอินเตอร์เน็ต จำกัด
( Yasothon Internet Co.,Ltd. เป็น ISP แห่งหนึ่งของจังหวัดยโสธร)
ที่ได้เอื้อเฟื้อเนื้อที่ในการจัดทำ Web Page นี่ขึ้นมาในครั้งแรกครับ

[[[Peter007]]]

ต้องขอขอบคุณพี่ปีเตอร์ พี่ชายที่แสนดีที่ช่วยให้คำแนะนำตลอดจนคำปรึกษารวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆ
ในการจัดทำ Web Page นี้ขึ้นมา
(ท่องไปกับ Web page ระบบดิจิตอลของพี่ปีเตอร์007) และสารพันบริการที่น่าสนใจ

ขอขอบคุณ Webmaster ต่างๆ ที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับกลุ่มผู้ใช้งาน IRC ที่เอื้อเฟื้อช่วยในการจัดทำ Link มายัง Web page แห่งนี้ อาทิเช่น www.hunsa.com , www.yumyai.com , www.powerteen.com , www.barebor.com , www.nadoo.com , www.luckythai.com , www.108-1009.com , www.service.th.org , www.thai.net , www.sanook.com และ Web site อื่นๆ อีกหลายแห่งที่ไม่สามารถบรรยายมา ณ ที่นี้ได้หมด ขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้แทนกลุ่มเพื่อนๆ ชาว IRC คนไทยด้วยครับ

และท้ายที่สุดนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเยี่ยมชม Web site แห่งนี้ครับ ทุกข้อเสนอแนะของท่านจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง Web site ของเราเพื่อบริการท่านต่อไปครับ