แนะนำห้องคุยต่างๆ ผ่านทาง Browser ท่านสามารถเลือกคุยกับเพื่อนๆ ได้ตามอัธยาศัย

ห้องคุยชาว THAI IRC ที่ irc.webmaster.com ตั้งห้องเองได้

ห้องคุยที่อื่นๆ ผ่านทาง Browser

พันทิพย์ 1 | พันทิพย์ 2

พันทิพย์ 3 | พันทิพย์ 4

Inter 1 | Inter 2 | Inter 3

thaipoint 1 | thaipoint 2

ห้องคุยของ 108-1009

สนุก1 | สนุก2

สนุก3 | สนุก4

icq1 | icq2

ม.รังสิต 1 | ม.รังสิต 2

[ BACK TO MAIN THAIIRC ]